สมัครต่อ IB-Partners

Link : https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=327617&l=th&p=1

Link : https://fbs.com/?ppu=4976806

 แจก  EA  ให้ฟรี แต่ขอรับการสนับสนุนการพัฒนา EA โดยต่อ IB Partner XM หรือ IB Partner FBS แล้วลงทะเบียนรับ EA ครับ
ปุ่มลงทะเบียนEA : FireDragon_FX v1.8  Download Demo Version Exp. 1-1-2019  Download คู่มือการติดตั้ง


EA  เป็นแนว Martingale และ ReverseMartingale มีปุ่มให้  CloseAll  มีผล Backtest ปี 2017
สนใจติดต่อมาที่ Line Id : seksan_arsayost  หรือ e-mail : seksan_arsayost@hotmail.com ครับ
มีลักษณะการทำงาน คือ EA จะเปิดไม้แรกโดยอาศัย Indicator TCCI  และ  TMA centered MACD v1  TT เป็นตัวบอกสัญญาณการเปิดไม้แรก  ถ้ามีสัญญาณเป็นสีเดียวกัน  และเป็นระบบ Martingale แก้ไม้ทุกระยะ 300 pip จำนวน 10 ไม้ โดยตั้ง TP แบบเฉลี่ยรวมไม้ ถ้าออกไม้ครบ 10 ยังแก้ไม้ไม่ได้จะทำการ cut-loss ตัดไม้ 1-9 ทิ้ง เหลือไม้ที่ 10 ไว้ แล้ว Martingale ต่อในไม้ที่ 2 ตาม Lots size ที่สอง แต่ถ้าเปิดไม้ถูกทางจะทำการ ReverseMartingale โดยมี TrailingStop เป็นตัวช่วยในการเข้า TP ให้ได้กำไรBacktest2

Backtest1

EA : FireDragon_FX v1.7
มีลักษณะคล้ายๆ กัน EA FireDragon_FX v1.8  แต่สามารถเพิ่มการหลบข่าวจากเว็บไซต์  http://www.investing.com  กรณีในการเปิดไม้แรก  จะไม่เปิดไม้แรกในช่วงเวลาข่าวใหญ่ๆ  แรงๆ  ที่มีผลต่อกราฟหรือคู่เงินนั้นๆ  ก่อนและหลังตามเวลาที่กำหนด
Manual18

EA : FireDragon_Scalping v1.3 
EA  เป็นแนว Martingale และ ReverseMartingale มีปุ่มให้  CloseAll
สนใจติดต่อมาที่ Line Id : seksan_arsayost  หรือ e-mail : seksan_arsayost@hotmail.com ครับ
มีลักษณะการทำงาน คือ EA จะเปิดไม้แรกโดยอาศัย Indicator TCCI  และ  TMA centered MACD v1  TT เป็นตัวบอกสัญญาณการเปิดไม้แรก  และเป็นระบบ Martingale แก้ไม้ทุกระยะ 180 pip ในไม้ที่ 1-6 และแก้ไม้ระยะ 280 pip ในไม้ที่ 7-9 ตั้ง TP เลยไม้ที่ก่อนหน้าไปประมาณ 30-40 pip ถ้าออกไม้ครบ 10 ยังแก้ไม้ไม่ได้จะ cut-loss ตัดไม้ 1-8 ทิ้ง เหลือไม้ที่ 9 ไว้ แล้ว Martingale ต่อในไม้ที่ 2 ตาม Lots size ที่สอง แต่ตั้ง TP แบบเฉลี่ยรวมไม้ ถ้าถูกทางจะทำการ ReverseMartingale โดยมี TrailingStop เป็นตัวช่วยในการเข้า TP ให้ได้กำไร มีผล Backtest ปี 2017

Backtest FireDragon_Scalping 2

Backtest FireDragon_Scalping 1

EA : FireDragon_Scalping v1.2


ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับ EA FireDragon_Scalping v1.3  แต่สามารถเพิ่มการหลบข่าวจากเว็บไซต์  http://www.investing.com  กรณีในการเปิดไม้แรก  จะไม่เปิดไม้แรกในช่วงเวลาข่าวใหญ่ๆ  แรงๆ  ที่มีผลต่อกราฟหรือคู่เงินนั้นๆ  ก่อนและหลังตามเวลาที่กำหนด

Manual20

EA  : FireDragon_Manual v1.0
EA เป็น EA แนวตัวช่วยในการเทรดมือด้วยตนเอง จะต้องกดปุ่ม Buy หรือ Sell ที่อยู่บน
EA เพื่อออกไม้แรก  หรือ สามารถเปิดระบบออกไม้โดยอัตโนมัติจาก Indicator TCCI  และ  TMA centered MACD v1  TT เป็นตัวบอกสัญญาณการเปิดไม้แรกก็ได้  โดย EA จะตั้ง TP แบบเฉลี่ยรวมไม้ ให้เองตามค่าที่ได้กำหนดไว้ใน EA หากผิดทางจะทำการแก้ไม้ด้วยระบบ Martingale และ มีปุ่ม Close Buy เพื่อปิดไม้ Buy ทั้งหมด  ปุ่ม Close Sell เพื่อปิดไม้ Sell ทั้งหมด  และปุ่ม CloseAll  เพื่อปิดทุกออร์เดอร์  รวมทั้งถ้าออกไม้ครบ 12 ยังแก้ไม้ไม่ได้จะ cut-loss ตัดไม้ 1-11 ทิ้ง เหลือไม้ที่ 12 ไว้ แล้ว Martingale ต่อในไม้ที่ 2 ตาม Lots size ที่สอง  สนใจติดต่อมาสอบถามรายละเอียดที่ Line Id : seksan_arsayost หรือ e-mail : seksan_arsayost@hotmail.com ครับ

FireDragon_Manual

EA : FireDragon_Manual v1.1


EA เป็น EA แนวตัวช่วยในการเทรดมือด้วยตนเอง จะต้องกดปุ่ม Buy หรือ Sell ที่อยู่บน EA เพื่อออกไม้แรก หรือ สามารถเปิดระบบออกไม้โดยอัตโนมัติจาก Indicator TCCI และ TMA centered MACD v1 TT เป็นตัวบอกสัญญาณการเปิดไม้แรกก็ได้ โดย EA จะตั้ง TP แบบเฉลี่ยรวมไม้ ให้เองตามค่าที่ได้กำหนดไว้ใน EA หากผิดทางจะทำการแก้ไม้ด้วยระบบ Martingale และ มีปุ่ม Close Buy เพื่อปิดไม้ Buy ทั้งหมด ปุ่ม Close Sell เพื่อปิดไม้ Sell ทั้งหมด และปุ่ม CloseAll เพื่อปิดทุกออร์เดอร์ รวมทั้งถ้าออกไม้ครบ 12 ยังแก้ไม้ไม่ได้จะ cut-loss ตัดไม้ 1-11 ทิ้ง เหลือไม้ที่ 12 ไว้ แล้ว Martingale ต่อในไม้ที่ 2 ตาม Lots size ที่สอง แจกฟรี EA : FireDragon_Manual v1.1 เพียงท่านสนับสนุนผู้พัฒนา EA โดยการสมัครต่อ IB ของโบเกอร์ XM หรือ โบเกอร์ FBS ของผู้พัฒนาครับ
FireDragon_Manual v1-1

Advertisements

ผลการเรียน 2-2561

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ค22102 (2-2561)

Score Of Subject  MA22102 (Room M2.3  and M2.6)

ผลการเรียนวิชาการใช้งาน GSP ค20205 (2-2561)

Score Of Subject  MA20205 (Room M2.6 M2.7  M2.8   M2.9 and M2.10)

ผลการเรียน 1-2561

ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ค22101 (1-2561)

Score Of Subject  MA22101 (Room M2.3  and M2.6)

ผลการเรียนวิชาการใช้งาน GSP ค20205 (1-2561)

Score Of Subject  MA20205 (Room M2.1  M2.2  M2.3  M2.4 and M2.5)

ผลการเรียน 2-2560

Score Of Subject MA22102 (Room M2.3 and M2.6)   2-2560

ปุ่มแสดงผลการเรียน1

 

Score Of Subject MA20205 (Room M2.7 M2.8 M2.9 and M2.10)   2-2560

ปุ่มแสดงผลการเรียน1

ผลการเรียน 1-2560

Score Of Subject MA22101 (Room M2.3 and M2.6)   1-2560

ปุ่มแสดงผลการเรียน 2-56

Score Of Subject MA20205 (Room M2.1 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 and M2.6)   1-2560

ปุ่มแสดงผลการเรียน 2-56

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม GSP

คลิกลิงค์ที่นี่เพื่อลงทะเบียบกิจกรรมชุมนุม GSP

ผลการเรียน 2-2559

Score Of Subject MA22102 (Room M2.3 and M2.6)   2-2559

%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%993

Score Of Subject  MA20205 (Room M2.7  M2.8  M2.9  M2.10 and M2.11)

%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%993

ผลการเรียน 1-2559

Score Of Subject MA22101 (Room M2.3 and M2.6)   1-2559

ปุ่มแสดงผลการเรียน2

Score Of Subject  MA20205 (Room M2.1  M2.2  M2.3  M2.4  M2.5 and M2.6)

ปุ่มแสดงผลการเรียน2