เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค22101)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้เรื่องการวัด  เล่มที่ 1  การเปลี่ยนหน่วยวัดความยาว

 

ตัวอย่างคู่มือครู
คู่มือครู  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  (ค22101)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
หน่วยการเรียนรู้เรื่องการวัด  เล่มที่ 1  การเปลี่ยนหน่วยวัดความยาว

 

บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการวัด  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s